Skupinová terapia: Gestalt prístup

Skupinová terapia: skupina ako „tretí prvok“ vzťahu: umožňuje účastníkom pozorovať a lepšie porozumieť svojim vlastným vzťahovým modalitám