Online majster v špecifických poruchách učenia

SLD: Dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a dysortografia: problémy, s ktorými sa môžu stretnúť deti v školskom a predškolskom veku ...