Medziľudské vzťahy a zmysel pre príslušnosť

Hľadanie uspokojivých a trvalých medziľudských vzťahov vám umožňuje cítiť sa neoddeliteľnou súčasťou celku a zostať nezávislým.