Psychologický rozhovor - motivačný rozhovor

Tretí typ psychologického rozhovoru, príklad stredného prístupu k dielam Rogersa a Carkhuffa: Motivačný rozhovor.

Kolokvium v ​​kognitívnej psychoterapii od G. M. Ruggiera a S. Sassaroliho - prehľad

Rozhovor v kognitívnej psychoterapii, ktorý uskutočnili Ruggiero a Sassaroli, je dôležitá kniha; ale nie je to kniha o pohovore alebo aspoň nie len o pohovore.