Vyvarujúca sa porucha osobnosti - rozpoznávanie emócií

Pacienti s poruchami osobnosti, ktorí sa vyhýbajú osobnosti, majú horšie povedomie o svojich emóciách a menšiu schopnosť koncepčne ich prejaviť.

Paranoidná porucha osobnosti - podozrenie na pervenit ad veritatem!

Paranoidná porucha osobnosti: všadeprítomný obraz nedôvery a podozrenia, natoľko, že úmysly ostatných sa vždy interpretujú ako zlomyseľné.

Nezameniteľný smútok z citrónovej torty. Autor: Aimee Bender - recenzia

RECENZIA knihy Aimee Benderovej, Nezameniteľný smútok z citrónovej torty. Publikoval Minimum Fax, recenzia Brunella Coratti.