Psychologické terapie pre hraničnú poruchu osobnosti

Z vedeckej literatúry vychádzajú rôzne psychoterapeutické prístupy, ktoré sú účinné pri liečbe hraničných porúch osobnosti. Najmä nedávne klinické štúdie tvrdia, že tento typ pacientov čerpá i

Marsha Linehan a dialektický prístup k zaobchádzaniu s niečími démonmi

Marsha Linehan, profesorka psychológie a psychiatrie, sa špecializuje na liečbu pacientov s hraničnou poruchou osobnosti.