Tímové a individuálne športy: v čom sú rozdiely? - Psychológia

Tímové športy sú viac v súlade s myslením jednotlivcov s nízkou potrebou kognitívnych schopností, ako s jednotlivcami.