Demencia, Alzheimerova choroba a kognitívna stimulácia: Využite to alebo stratte

Zvyšujúci sa počet štúdií skúma účinnosť kognitívnej stimulácie pri spomalení priebehu demencie.

Test TYM: skríningový nástroj na kognitívne poruchy

Test TYM - Výskum sa zameral na kalibráciu prístroja s prihliadnutím na vplyv veku, úrovne vzdelania a pohlavia.