Bolesť v terapii: utrpenie, na ktoré sa má zabudnúť, alebo evolučná nevyhnutnosť?

Pokiaľ ide o bolesť pri liečbe, každý pacient čelí voľbe, ktorá často kvôli obzvlášť intenzívnym emóciám umožňuje zníženú mieru slobody: vyriešiť iba problém symptómu alebo získať prístup k hlbšej a duchovnejšej dimenzii?

Recenzia: Jan Philipp Sendker - The Heartbeats

Recenzia: Jan-Philipp Sendker - Umenie počúvať tlkot srdca a Akordy srdca - Neri Pozza Editore.

Sadizmus: otázka osobnosti. Psychopatológia každodenného života

Spravidla máme tendenciu vyhýbať sa tomu, aby sme spôsobovali druhým bolesť, ak k tomu dôjde. V sadizme krutosť spôsobuje potešenie a vzrušenie

Rovný chrbát! Ako držanie tela (naše a iné) ovplyvňuje prah bolesti.

Psychológia: vyrovnaný postoj zvyšuje prah bolesti fyzickej aj psychickej. Na druhej strane rozklad zvyšuje vnímanie.