Osobnosť: aký typ ste? Pes alebo mačka?

Univerzálnu ľudskú túžbu lepšie pochopiť seba samého uspokojujú najrôznejšie testy osobnosti v obehu.